Fundația Youth Development for Innovation (Y4I), din resurse financiare oferite de Biroul de Cooperare al Elveției / Reprezentanța Ambasadei Confederației Elvețiene în Republica Moldova  (SDC) , anunță un concurs pentru selectarea unui ”Expert în monitorizare electorală”  în cadrul proiectului „Monitoring online electoral activity – Parliamentary elections 2019”.

Funcţia Expert în monitorizare electorală
Obiectivele Elaborarea metodologiei de monitorizare a campaniei electorale parlamentare (2019) în mediul digital și realizarea a 3 rapoarte de monitorizare în baza metodologiei dezvoltate
Locaţie: Chişinău, Republica Moldova
Data limită pentru aplicare 15 noiembrie 2018
Implicare Contract prestări servicii (30 zile lucrătoare)
Limba de lucru: Româna
 1. Context

Fundația Youth Development for Innovation (Y4I) este o organizație non-profit fondată în 2015 ca răspuns la nevoia stringentă de implicare în implementarea proiectelor educaționale dedicate dezvoltării și instruirii noii generații. Fundația Y4I dezvoltă o gamă largă de proiecte și inițiative precum educație, dezvoltarea competențelor antreprenoriale, participare civică, inovație și creativitate.

Scopul Y4I este de a oferi studii de cea mai înaltă calitate tinerilor, dezvoltându-le abilitățile necesare într-o manieră integrată, pentru a contribui la elevarea economiei și a spiritului civic în Republica Moldova. Fundația este orientată spre ridicarea performanței tinerilor pasionați de tehnologii digitale și urmărește armonizarea cu cerințele economiei moderne.

De la înființare, fundația a implementat multiple proiecte în diverse domenii, precum social, economic, IT și oferă educație gratuită la peste 200 de tineri, care s-au înscris la programe din cadrul Fundației.

Proiectele Y4i sunt organizate pe patru piloni de activitate fixați în Strategia Organizației pentru anii 2018-2020 (Youth for Education / Youth for  Entrepreneurship / Youth for Civil Society / Youth for Innovation), iar prioritățile de conținut reflectă structura logică a pilonilor. Proiectul dat contribuie la realizarea priorității 3 din proiect „Dezvoltarea pilonilor de activitate societate civilă și inovație”, susținând eforturile fundației în consolidarea unui mediu democratic, favorabil dezvoltării inițiativelor civice.

În ultimele decenii, dezvoltarea resurselor și instrumentelor digitale a crescut substanțial. Aceste schimbări au numeroase implicații asupra tuturor domeniilor vieții noastre, inclusiv a procesului electoral. Aceste schimbări a procesului electoral au devenit sau urmează să devină parte a vieții noastre de zi cu zi: votul electronic, campanii electorale online, strategii online de comunicare și campanii electorale care utilizează tehnologii și resurse digitale moderne. Utilizarea acestor tehnologii în campania electorală oferă numeroase avantaje și efecte pozitive: o mai bună comunicare și o mai largă acoperire a mesajelor și materialelor campaniei electorale, o prezență îmbunătățită în zonele și regiunile îndepărtate, un mesaj mai bine orientat etc. Totuși, toate aceste schimbări deschid și posibilități de utilizare abuzivă din partea concurenților electorali. Capacitățile de accesare a tehnologiilor digitale moderne sunt limitate la resursele și pregătirea candidaților. Toate aceste domenii și elemente ar trebui să fie recunoscute de instituțiile guvernamentale responsabile de procesele electorale, de OSC și de alte părți interesate, pentru a evita utilizarea abuzivă a acestor tehnologii.

Proiectul „Monitoring online electoral activity – Parliamentary elections 2019” își propune să sporească încrederea cetățenilor în procesele electorale și să asigure dezbateri electorale corecte, transparente și libere, în conformitate cu cadrul legal și valorile democratice.

În acest context, pentru implementarea activităților proiectului, Fundația Y4I angajează expert în monitorizare electorală.

 1. Specificul funcției:

Expertul în monitorizare electorală va avea următoarele responsabilități:

 • Dezvoltarea metodologiei de monitorizare (în colaborare cu un expert în marketing digital);
 • Colectarea de date de monitorizare (cu suportul a 25 de activiști și reprezentanți a organizațiilor necomerciale selectați de organizațiile partenere a proiectului);
 • Elaborarea a 3 rapoarte de monitorizare electorală a alegerilor parlamentare 2019 în mediul online (raport pre-electoral, intermediar și post electoral);
 • Prezentarea publică a rapoartelor de monitorizare;
 • Elaborarea unui set de recomandări pentru îmbunătățirea procesului electoral în mediul digital;
 • Implicarea organizațiilor și activiștilor civici în monitorizarea mediului online în perioada campaniei electorale.
 1. Cerinţe faţă de candidaţi:

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • Cunoașterea sistemului electoral din Republica Moldova și a standardelor electorale internaționale;
 • Experiență în monitorizare electorală;
 • Neafiliere și non-partizanat politic;
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă;
 • Competențe de comunicare.
 1. Sarcini și termene de realizare
Nr. Denumirea activității Zile de lucru Termen limită
1.      Dezvoltarea metodologiei de monitorizare 3 zile 25 noiembrie
2.      Consultarea și validarea metodologiei de evaluare 2 zile 5 decembrie
3.      Instruirea a 25 reprezentanți a societății civile și a partenerilor proiectului în colectare de date în conformitate cu metodologia 1 zile 8 decembrie
4.      Colectarea de date și elaborarea primului raport de monitorizare 7 zile 20 decembrie
5.      Prezentarea publică a primului raport de monitorizare 1 zile 23 decembrie
6.      Colectarea de date și elaborarea raportului intermediar de monitorizare 7 zile 5 februarie
7.      Prezentarea publică a raportului intermediar de monitorizare 1 zile 10 februarie
8.      Colectarea de date și elaborarea raportului final de monitorizare 7 zile 28 februarie
9.      Prezentarea publică a raportului final de monitorizare 1 zile 7 martie
Total 30 zile  
 1.  Modalitatea de aplicare şi selectare

Persoanele interesate vor expedia doar prin e-mail la office@y4i.eu (emailul coordonatorului de proiect Igor Ciurea va fi pus în copie, email: iciurea@y4i.eu) dosarul de aplicare denumit „Expert Monitorizare Electorală”, care va conține CV și o schiță de 1-2 pagini de metodologie de lucru. Metodologia de lucru va include și costul brut al unei zile de lucru a expertului.

Data limită de aplicare este 15 noiembrie, ora 18.00. Persoanele selectate pentru a doua etapă a concursului vor fi invitate la interviu.

Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să contactați:

Igor Ciurea, Expert Contractare Activități Investiționale

Fundația „Youth Development for Innovation” (Y4I)

Tel/fax: 022 00 00 44

Email: iciurea@y4i.eu

Website: www.y4i.eu

*Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi pentru interviu.