Proiectul PNUD Moldova “Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Moldova” lansează ciclul II al  Concursului de Proiecte în cadrul  “PROGRAMULUI DE GRANTURI MICI – Monitorizarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) prin elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție”.

Scopul ”Programului de granturi mici – Monitorizarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) prin elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție” îl constituie implementarea și monitorizarea participativă a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA), precum și stimularea și sprijinirea implicării societății civile în activitățile de prevenire a corupției în vederea acordării sprijinului la elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare privind implementarea SNIA, după cum este descris în Ghidul de Aplicare.

Activitățile proiectului vor fi desfășurate în perioada iunie 2020 – februarie 2021, iar perioada de monitorizare a planurilor locale de acțiuni anticorupție și a planurilor sectoriale de acțiuni anticorupție va cuprinde lunile ianuarie – decembrie 2020.

Perioada de implementare a proiectelor este iunie 2020 – februarie 2021.

Suma maximă care poate fi solicitată de aplicanți pentru bugetul Propunerilor de Proiect nu trebuie să depășească 10,000 dolari SUA pentru propunerile de proiect ce vor viza monitorizarea planurilor locale de acțiuni anticorupție și 15.000 dolari SUA pentru propunerile de proiect ce vor viza monitorizarea planurilor sectoriale de acțiuni anticorupție.

Dosarul de aplicare trebuie să includă următoarele documente:

  • Formularul de Aplicare (care va include bugetul solicitat și un plan calendaristic de acțiuni) completat fie în engleză, română sau rusă. Formularele de aplicare completate de mână nu vor fi acceptate;
  • Copia Certificatului de înregistrare care demonstrează statutul juridic al Solicitantului;
  • Acordurile de parteneriat, dacă este cazul, semnate de părțile implicate;
  • CV-urile Echipei de Proiect care va fi implicată în procesul de implementare a Proiectului (compilate în același format pentru toată echipa). Pentru Solicitanții care vor monitoriza planurile locale de acțiuni anticorupție prioritate vor avea Echipele de Proiect care vor include experți  locali (din unitățile administrativ-teritoriale monitorizate);
  • Un sumar al activităților precedente realizate de Solicitant (inclusiv, scrisori de recomandare de la alți donatori, studii, rapoarte ori ale materiale/informații relevante) care să demonstreze experiența și capacitatea de a implementa proiectul în conformitate cu rigorile ”Programului de granturi mici – Monitorizarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) prin elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție”;
  • Alte materiale relevante care să sporească credibilitatea Solicitantului și să completeze informația prezentată la capitolul justificarea proiectului.

Depunerea propunerilor de proiect pot fi depuse doar electronic la următoarea adresă de e-mail: olga.crivoliubic@undp.org (Olga Crivoliubic, Managerul Proiectului “Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Moldova”).

Solicitanții se vor asigura că au primit o confirmare după depunerea ofertelor având în vedere restricțiile existente privind dimensiunea fișierului (10 MB). PNUD nu este responsabil pentru cererile pentru care nu a fost emisă o confirmare de primire. Propunerile de proiect incomplete nu vor fi examinate.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este 5 mai 2020, ora 16:00 (ora locală a Moldovei).

Ghidul de aplicare poate fi consultat AICI iar pentru orice alte întrebări de clarificare vor fi adresate prin e-mail la următoarea adresă:
Stela Pavlov (Coordonator de Granturi Mici), e-mail: steluta_pavlov@yahoo.com cu copie către Olga Crivoliubic (Manager de Proiect), e-mail: olga.crivoliubic@undp.org

Tagged with: ,