Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura-umbrelă ce reprezintă interesele a 60 de organizații de tineret din Moldova. Aceasta promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret.

Strategia Consiliului Național al Tineretului din Moldova (CNTM) pentru anii 2014 – 2018 prevede 4 direcții de activitate. Una din aceste direcții este elaborarea și promovarea politicilor de tineret. În acest context CNTM își propune: sporirea participării tinerilor în procesele democratice ale societății, perfecționarea și elaborarea cadrului normativ din domeniul tineret, precum și monitorizarea evaluării și implementării politicilor/activităților de tineret.

Astfel, CNTM selectează un stagiar(ă), cu posibilitatea ulterioară de angajare, care va asista coordonatorul direcției Politici de Tineret în analiza sectorului asociativ de tineret, cât și monitorizarea implementării politicilor de tineret din Republica Moldova.

Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerințe:

  • licențiat sau student la anul II/III de facultate în domeniul juridic, social sau științe politice;
  • competențe de comunicare și lucru în echipă;
  • posedarea abilităților de analiză și feedback;
  • cunoștințe de administrare PC, Microsoft Word, Internet;
  • Cunoștințe în domeniul legislației și al procesului legislativ;
  • cunoașterea limbii române și engleze. Posedarea limbii ruse constituie un avantaj;
  • punctualitate, responsabilitate, spirit de inițiativă;
  • abilități analitice;
  • cunoașterea sectorului de tineret și a societății civile din Republica Moldova constituie un avantaj.

Persoanele interesate vor expedia prin e-mail la adresa cntm.corespondenta@gmail.com dosarul de intitulat „Stagiar Politici de Tineret”, care va conține CV-ul candidatului și scrisoarea de motivare cu indicarea a două persoane de referință până la data de 03 decembrie 2017.

Pentru mai multe detalii, sunteți invitați să consultați și Termenii de referință ai poziției.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoana de contact:

Igor Ciurea – secretar General al Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), la urmatoarele date de contact:

Telefon/fax: +373 22 235 175

Adresa de e-mail: cntm.corespondenta@gmail.com