Fundația Canon din Europa oferă granturi pentru cercetări în toate domeniile în Europa și Japonia.

Criteriile de iligibilitate:
– Participanții la program trebuie să fie cetățeni a unei țări din Europa sau Japonia;
– Șă dețină o Diplomă de Master eliberață nu mai tărziu de 10 ani

Granturile se acordă pe o perioadă de la 3 luni pănă la 1 an de zile iar căștigătorii vor primi granturi în sumă de 22.500 Euro – 27.000 Euro pe an sau în rate pentru diferite perioade de cercetare.

Faceți clic aici pentru a vedea lista documentele necesare care trebuie încărcate pentru a  trimite cererea de participare la Grant.

Participantul selectat va trebuii să locuiască în Florența pe durata bursei, pentru ca acesta să poată participa activ la activitățile academice ale Institutului Universitar European.

Data limită de depunere a actelor:  15 Septembrie 2018.

Fundația Canon este o instituție filantropică, înființată la 22 decembrie 1987 în conformitate cu legislația olandeză și are sediul în Amsterdam, Olanda. Scopul Fundație este de a  în promova cultura internațională și a relațiilor științifice dintre Europa și Japonia.

Pentru detalii și formularul de aplicare accesați: www.canonfoundation.org