Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare lansează apel de granturi mici în cadrul programului Comunitatea mea, la care sunt invitate să aplice asociațiile obștești și grupurile civice de inițiativă pentru a implementa proiecte ce sporesc transparența Administrației Publice locale în comunitățile partenere ale programului.

Granturile se oferă cu scopul de a implementa instrumente orientate spre creșterea transparenței activității Administrației Publice Locale (APL) în comunitate, dezvoltarea diferitor platforme online și offline de colaborare între APL și cetățeni, în special cu grupurile marginalizate, implementarea acțiunilor ce susțin îmbunătățirea reacției de răspuns a APL-urilor la pandemia COVID-19 în Moldova.

Valoarea bugetului oferit:

Suma granturilor oferită nu va depăși valoarea de 11000 lei iar perioada de implementare a grantului va constitui 3-7 luni.

Termenul limită de aplicare: 10 mai 2020, ora 17:00.

Lista comunităților partenere eligibile pentru program:

Onișcani (r. Călărași), Slobozia Dușca (r. Criuleni), Ursoaia (r. Căușeni), Obreja Veche (r. Fălești), Gribova (r. Drochia), or. Ialoveni, Bilicenii Vechi (r. Sîngerei), Valea Perjei (r. Taraclia), mun. Comrat, Ciorești (r. Nisporeni), Slobozia Mare (r. Cahul), mun. Strășeni, Tomai (UTA Găgăuzia), Borogani (r. Leova), mun. Cahul, Lozova (r. Strășeni), mun. Ungheni, Costești (r. Ialoveni), Feștelița (r. Ștefan Vodă), Talmaza (r. Ștefan Vodă).

Pentru detalii și depunerea dosarului recomandăm să faceți cunoștință cu Ghidul solicitantului și  Formularul de aplicare.

Despre programul ”Comunitatea Mea”:

Comunitatea Mea este programul principal al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în domeniul guvernării locale și are scopul de a susține autoritățile publice locale să devină mai eficiente, transparente și responsabile față de cetățeni, precum și de a oferi asistență tehnica și instruiri angajaților primăriilor pentru a putea răspunde la necesitățile cetățenilor. Asistența programului vizează în mod prioritar autoritățile publice locale de nivelul întâi, însă vor beneficia de suport și grupurile civice, și mediul de afaceri local, pe măsură ce abilitățile acestora de a-și promova drepturile se vor îmbunătăți.

Tagged with: , , , ,